Англійська в IT: хибні друзі перекладача та інші пари слів, в яких легко заплутатись

16 грудня 2020
Англійська в IT: хибні друзі перекладача та інші пари слів, в яких легко заплутатись
Разом з командою викладачів англійської ми підготували серію статей, які допоможуть розібратися з вимовою складних термінів, уникнути поширених граматичних помилок і поповнити словниковий запас. Звісно, самі собою вони не дозволять вивчити мову, проте стануть у пригоді для підготовки до тестування англійської на співбесіді.

У першій та другій статтях ми представили поради з вимови та лексики, у третій — розібралися з часами дієслів. У новому матеріалі розповімо про пари слів, які легко переплутати. Деякі з них є типовими false friends — помилковими друзями перекладача або міжмовними омонімами. Це слова, що за звучанням і написанням схожі на слова в рідній мові, які в англійській, однак, мають зовсім інші значення.

Ми розберемо пари слів, які часто вживаються у спілкуванні на роботі та при неправильному використанні можуть викривити зміст того, що ми намагаємося сказати. Поруч із кожним словом ви знайдете його переклад українською та опис англійською.

1. Actually/now

Actually /ˈæktʃuəli/ (насправді, дійсно) — used to add new information to what you have just said, to give your opinion, or to start a new conversation.

Now /naʊ/ (зараз) — at the present time.

Слово "actually" може збити з пантелику носіїв багатьох мов — наприклад, в українській та польській схоже за звучанням слово «актуально» має значення відповідності поточному моменту. Але в англійській воно означає «насправді», а для опису того, що відбувається наразі, використовується "now".

 • Please, can we set up a meeting now?
 • The app looks quite simple, but actually, it has a lot of unexpected features.

2. Advice/advise

Advice /ədˈvaɪs/ (порада) — an opinion you give someone about what they should do.

To advise /ədˈvaɪz/ (радити, рекомендувати, консультувати) — to tell someone what you think they should do, especially when you know more than they do about something.

Іменник і дієслово розрізняються лише однією буквою та, відповідно, звуком (глухий /s/ і дзвінкий /z/), намагайтеся завжди пам'ятати про це.

 • My manager gave me a valuable piece of advice then.
 • I advise you to run the tests once again, something seems not right here.

До речі, це не єдине, у чому потрібно бути акуратніше зі словом "advice". Це необчислюваний іменник, його не можна вживати з невизначеним артиклем (an) чи у множині з додаванням закінчення -s. Якщо потрібно вказати кількість порад, використовуйте словосполучення "a piece of advice / (two, four...) pieces of advice".

3. Affect/effect

To affect /əˈfekt/ (впливати) — to do something that produces an effect or change in something or in someone's situation.

Effect /ɪˈfekt/ (ефект, результат, наслідок) — a change that is caused by an event, action, etc.

Тут, як і в попередньому прикладі, дієслово та іменник розрізняються однією буквою.

 • The cuts in spending will have a serious effect on the hospital.
 • Any changes in the code will significantly affect the performance of the system.

4. Already/yet

Already /ɔːlˈredi/ (вже) — before or by now or the time in question.

Yet /jet/ (досі) — used in negative statements and questions to talk about whether something that was expected has happened.

Прислівники частоти, які використовуються з Present Perfect, досить часто представляють проблему для тих, хто вивчає англійську. "Already" використовується у стверджувальних реченнях, "yet" — у заперечних.

 • I haven't seen the boss yet this morning.
 • I've already completed all the tasks for today.

5. Avoid/prevent

To avoid /əˈvɔɪd/ (уникати, ухилятися) — to prevent something bad from happening.

To prevent /prɪˈvent/ (запобігати, не допускати) — to stop something from happening, or stop someone from doing something.

Ці два дієслова близькі за змістом, тому з ними варто бути уважнішими до контексту.

 • Security will prevent anyone from leaving the office for another 30 minutes
 • You should travel to work slightly earlier to avoid traffic jams.

6. Chance/possibility

Chance /tʃɑːns/ (шанс) — the possibility that something will happen, especially something you want.

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/ (можливість) — if there is a possibility that something is true or that something will happen, it might be true or it might happen.

Ці два іменники близькі за змістом та іноді можуть бути взаємозамінними. Але їх не можна вважати повними синонімами, тому тут теж важливо звертати увагу на контекст.

 • Our team has a good chance to win this year's hackathon.
 • There is a possibility that the project will have to be delivered a week earlier.

7. Continuous/continual

Continuous /kənˈtɪnjuəs/ (тривалий, безперервний, безупинний) — continuing to happen or exist without stopping.

Continual /kənˈtɪnjuəl/ (постійний) — continuing for a long time without stopping,  repeated many times, often in a way that is harmful or annoying.

Досить непростий випадок — два однокореневі прикметники з дуже схожими значеннями і звучанням. Важливо запам'ятати, чим вони відрізняються: "continual" говорить про тривалість, але враховує можливість перерви — дія не відбувається постійно. А "continuous" говорить про постійну безперервну дію.

 • I'm sorry, I can't work with these continual interruptions.
 • My computer makes a continuous low buzzing noise.

8. Harm/damage

To harm /hɑːm/ (заподіяти шкоду, образити, зробити боляче) — to have a bad effect on something; to physically hurt a person or animal.

To damage /ˈdæmɪdʒ/ (пошкодити, завдати шкоди) — to cause physical harm to something.

Дієслово "harm" використовується, коли ми говоримо про заподіяння шкоди людині чи іншій живій істоті, а "damage" — про пошкодження неживих предметів.

 • Don't damage my keyboard if you borrow it.
 • He didn't mean to harm you, it was an accident.

9. Invent/discover

To invent /ɪnˈvent/ (винаходити) — to make, design, or think of a new type of thing.

To discover /dɪsˈkʌvə/ (відкривати, робити відкриття) — to find someone or something, either by accident or because you were looking for them.

За допомогою дієслова "invent" ми говоримо про винахід того, чого досі не існувало, а "discover" — про відкриття того, що раніше існувало, але не було знайдено.

 • When did she invent a new computer terminal?
 • He discovered a new solution to our problems in the project.

10. Job/work

Job /dʒɒb/ (робота, обов'язки, посада) — the regular paid work that you do for an employer; something that you are responsible for doing.

Work /wɜːk/ (робота, завдання) — a job or activity that you do regularly, especially in order to earn money.

За допомогою необчислюваного іменника "work" ми говоримо про фізичну чи розумову працю для досягнення певної мети. А обчислюваний іменник "job" вживаємо для опису регулярних обов'язків або назви посади.

 • Every day there is much work to be done.
 • He's got a job at a new outsourcing company in town.

11. Raise/rise

To raise /reɪz/ (збільшувати, підвищувати) — to increase (something) in number, amount, or value; to go upward.

To rise /raɪz/ (збільшуватися, підвищуватися) — to increase in number, amount, or value.

"Rise" — це неперехідне дієслово, яке не потребує вказівки на об'єкт дії. Після перехідного дієслова "raise" завжди має стояти об'єкт дії — те, що ми підвищуємо.

 • At the age of 32, she has risen to the top of her profession.
 • The client is going to raise their fares again next year.