Англійська в IT, частина 2: тонкощі вимови і нова порція лексики

Англійська в IT, частина 2: тонкощі вимови і нова порція лексики
Разом з командою викладачів англійської ми підготували серію статей, які допоможуть розібратися з вимовою складних термінів і поповнити словниковий запас. Правильні наголоси та інтонації роблять мову природною, приділивши їм належну увагу, ви зможете легко проходити будь-які усні співбесіди та спілкуватися з носіями мови — в робочій чи неформальній обстановці.

У першій статті ми представили добірку слів, які часто доводиться вимовляти під час тестування мовних навичок. У цій статті розглянемо словосполучення, складені слова й абревіатури, вимова яких може виявитись доволі непростою.

ВИМОВА СКЛАДЕНИХ СЛІВ, СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ І АБРЕВІАТУР

Коли ми вимовляємо слова окремо, кожне з них має власний наголос. Але якщо ми поєднуємо два або три слова у складені слова чи словосполучення, характер наголосу змінюється.

● Agile management, distributed computing, hierarchical data, responsive design, etc.

Окремо в цих словах наголос припадає на перший склад (agile, management) або склад з дифтонгом — довгим голосним звуком. Однак як частина складених іменників вони вимовляються інакше — найсильніший наголос припадає на перший склад першого слова: /ˈædʒaɪl mænɪdʒmənt/.

Якщо у словосполученні є прикметник із трьох чи більше складів, наголос у ньому зберігається (distributed, hierarchical, responsive), але головний у словосполученні наголос припадає на наголошений склад другого слова: /distributed com’PUting/, /hierarchical ‘DAta/, /responsive de’SIGN/.

● Back-end, front-end, low-level, high-level, etc.

Схоже правило застосовується до складених прикметників, які пишуться через дефіс. З наголосом в односкладових словах back, front, high, low і end все дуже просто. Але важливо пам'ятати, що в складеному прикметнику наголос падає на перше слово: /'BACK-end/, /'FRONT-end/, /'LOW-level/, /'HIGH-level/.

Коли такі прикметники стають частиною словосполучення разом з іменником, головний наголос, як і у випадку, описаному в першому пункті, припадає на наголошений склад іменника: low-level language /low-level 'LANguage/.

Database management system (DBMS), graphic user interface (GUI)

У словосполученнях із трьох іменників головний наголос припадає на наголошений склад слова з найважливішим значенням: в першому прикладі /'MAnagement/, у другому — /'INterface/.

● DevOps

Бленди (blends) або слова-гібриди утворюються за допомогою злиття частин двох слів в одне нове слово. Наприклад, DevOps /ˈdɛvɔːps/ (development + operations), sitcom (situaltional + comedy), cyborg (cybernetic + organism) або brunch (breakfast + lunch). Наголоси в них ставляться за тими ж правилами, що і для звичайних одно- та двоскладових іменників.

● HTML, CSS, UX, IDE, SaaS

З абревіатурами, які вимовляються по буквах, все просто — наголос завжди падає на останній склад. В акронімах, які вимовляються як одне слово, а не по буквах, наприклад, UNESCO або NATO, наголос ставиться за стандартними правилами.

ІНТОНАЦІЇ

Всі слова в реченні діляться на самостійні (content words) і службові (structure words або function words). Самостійні слова дають нам важливу інформацію, а службові — пов'язують їх у реченні між собою. Наприклад, у реченні: “Will you DO the TASK for me because I'm on a SICK LEAVE?”, — слова, виділені капслоком, є самостійними — якщо ми видалимо їх, сенс загубиться. Решта слів — службові — роблять речення граматично правильним (“DO TASK SICK LEAVE” — схоже на телеграму, правда?). Головне правило для правильного інтонування в англійській мові є досить простим: самостійні слова потрібно вимовляти повільніше й чіткіше, а всі інші — швидше, без (логічного) наголосу.

ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК

На завершення пропонуємо поповнити словниковий запас вісьмома новими словами, з  визначеннями англійською мовою:

 1. Database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ — a large amount of data stored in a computer system so that you can find and use it easily.
 2. Default /dɪˈfɔːlt/ — the way in which things are arranged on a computer screen unless you decide to change them.
 3. Enumerator /ɪˈnjuːməreɪtə/ — used to name a list of things one by one.
 4. Precedence /ˈpresɪdəns/ — when someone or something is considered to be more important than someone or something else, and therefore comes first or must be dealt with first.
 5. Pseudocode /ˈs(j)uːdəʊˌkəʊd/ — instructions written in symbolic code which must be translated into a programming language before they can be executed.
 6. Scheduler /ˈʃedjuːlə(r)/, /ˈskedʒuːlər/ — a program that arranges jobs or a computer's operations into an appropriate order.
 7. Tier /'tɪə/ — one of several levels in an organization or system.
 8. Wireframe /ˈwaɪəfreɪm/ — basic image, or a set of images, that represents the structure of a web page or website, showing the information on it, how it is arranged and how a user can find the information, but not showing what it will look like.

Наступну статтю присвятимо найпоширенішим помилкам у використанні часів дієслів, слідкуйте за оновленнями!

 • Україна, Дніпро; Україна, Київ; Україна, Львів; Україна, Одеса; Україна, Харків; Україна, Херсон
  3 грудня